t1.jpg, 6,2kB t2.jpg, 6,2kB t3.jpg, 6,2kB t6.jpg, 6,2kB t8.jpg, 6,2kB tb.jpg, 6,2kB t4.jpg, 6,2kB t7.jpg, 6,2kB ta.jpg, 6,2kB zaplet.jpg, 12kB t0.jpg, 6,2kB svv.jpg, 9,5kB updr.jpg, 9,1kB t5.jpg, 6,2kB td.jpg, 6,2kB
Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě WWW.PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ

WWW.PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ a stránky http://prouteny.plot.sweb.cz/jsou ve vlastnictví firmy Jan Křepel.
Objednávka a ceny zboží ceny u zboží v systému WWW.PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ jsou závazné, a to až do doby jejich změny.

PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení, objednat zboží lze emailem nebo telefonicky. V případě odlišných údajů na stránkách http://prouteny.plot.sweb.cz/ platí údaje na PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ.
Každá potvrzená objednávka ze strany PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ vůči kupujícímu je považována za závaznou, při každé objednávce je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ)
Internetová cena výrobku uváděná zde na PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ může být rozdílná oproti cenám na našich prodejnách. Internet považujeme za specifický a samostatný trh. Sledujeme nejvýznamnější internetovou konkurenci a ceny upravujeme podle aktuální situace na internetu.
Nejsme plátci DPH

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Při nepřevzetí zásilky na dobírku si vyhrazujeme právo poskytnout Vaše informace třetí straně za účelem vymáhání pohledávek a vzniklých škod, které způsobíte objednáním a nepřevzetím zboží.
Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, v případě stornování prodávajícím, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena.

Termín dodání zboží

Dodací doba je do jednadvaceti pracovních dnů, z důvodu vytíženosti výroby a vztahu k optimalizaci nákladů na výrobu a přepravu si firma Jan Křepel vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.

Záloha a záloha na exkluzivní a speciální objednávky

Při objednávce je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30% z prodejní ceny zboží, při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-50% z prodejní ceny zboží, při objednávce zboží s následnou speciální úpravou ze strany prodávajícího je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží. Prodávající je oprávněn si sám určit výši zálohy na objednávané zboží, záloha nebo záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná.

Způsob doručení a ceny za dopravu

Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím našeho obchodního zástupce, zboží bude doručeno na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Zboží je možno po dohodě se zákazníkem odeslat kurýrní službou PPL, DHL, DPD, zboží je možno vyzvednout i osobně u prodávajícího. Cena za dopravu se sjednává se zákazníkem individuálně před uzavřením závazné objednávky.

Úhrada zboží

Úhrada za zboží je v hotovosti při převzetí zboží, zboží lze také uhradit převodem na účet prodávajícímu, tato úhrada musí být provedena před odesláním zboží. Za zboží je možno v určitých případech platit v hotovosti, bankovním převodem, na fakturu, složenkou. Neuhrazené zboží je majetkem firmy Jan Křepel. V případě neuhrazení plné ceny za dodaného zboží, je odběratel povinen toto vrátit nepoužité a nepoškozené firmě Jan Křepel a uhradit náklady vzniklé ze zpětné přepravy.

Záruka

Výrobce - prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku. Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží, záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením a nadměrným zatížením. Na použité zboží se vztahuje záruka 6 měsíců od data zakoupení zboží. Barevná nejednotnost, drobné prasklinky a rozměrové nepřesnosti do úchylky 3% nejsou vzhledem k použitému materiálu a ruční výrobě důvodem k reklamaci.

Reklamace

Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu. Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný telefonicky, e-mailem nebo písemně. V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt, bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu. V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat. Použité a komisní zboží zakoupené prostřednictvím eshopu vyměňujeme a reklamace přííjmáme pouze v naší provozovně (pokud není dohodnuto s kupujícím jinak) - toto se netýká nového zboží. K rychlému vyřízení Vaší reklamace si stáhněte a vyplňte reklamační protokol, který přiložíte v zásilce s reklamovaným zbožím. Reklamační protokol ke stažení zde.

Vrácení zboží

Kupující, je-li zároveň spotřebitelem (zákon 634/1992Sb., §2, odst.1, písm.a), má právo, v souladu se zákonem č.40/1964Sb., § 53, odst.7, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vraceného zboží, nejdéle však do 14 dnů, zašle prodávající vyjádření, zda bude žádost o vrácení zboží kladně vyřízena a zda jsou splněny všechny podmínky na adresu prodávajícího. V případě přijetí vraceného zboží zpět a kladného vyřízení žádosti o jeho vrácení, bude kupujícímu vrácena částka za zboží a to buď poštovní poukázkou anebo převodem na bankovní účet. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Kupující nemůže (podle § 53, odstavce 8) odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky: Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, v neporušeném originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží. Ve vrácené zásilce musí být vložen originální doklad o koupi. V zásilce musí být přiložena žádost o vrácení zboží dodavateli, která musí být podepsána kupujícím. Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Výměna zboží

Koupili jste zboží a nevyhovuje vám rozměr? Nic se neděje. Zboží je možno po dohodě s prodávajícím vyměnit za jiný rozměr. Při výměně zboží postupujte následovně: Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem, rádi vám poradíme. Aby mohlo být zboží vyměněno, je potřeba splnit tyto podmínky: Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, v neporušeném originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. Výměnu je nutno sjednat do 14 dní od obdržení zboží. Zboží si u Vás vyzvedne zástupce firmy, náklady na dopravu 18kč/km z skladu Písek PSČ 739 84 které hradí zákazník. Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Údaje na stránkách

Veškeré údaje uváděné na stránkách PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ nebo prouteny.plot.sweb.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační. PROUTENYPLOT.SHOP1.CZ má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění.

Platnost obchodních podmínek
Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.